Servei de traumatologia

Reparació de fractures simples mitjançant implants DCP